· 

Je kunt op verschillende manieren van een contract af.

Hoe kom je onder een contract uit?

Het contractenrecht kan best lastig te begrijpen zijn. Daarom hebben we geprobeerd om zo simpel mogelijk uit te leggen hoe je onder een contract uit kunt komen. Het zal je misschien verbazen, maar er zijn tal van mogelijkheden om het contract tussentijds te beëindigen. Zo kan in het contract zelf staan dat beide partijen tussentijds mogen opzeggen. Verder staat er in de wet dat je een contract ook tussentijds mag beëindigen als een partij niet doet wat het beloofd had te doen (een tekortkoming in de nakoming). Het wordt pas spannend als het contract niets over opzegging regelt of wanneer partij(en) juist wel netjes doen wat ze beloofd hadden en dus geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming. Soms wil je gewoon van het contract af, om wat voor reden dan ook. Hoe pak je dat dan aan?

 

Over het algemeen moet allereerst worden gekeken naar de uitleg van het contract.

Niet alleen naar de letterlijke tekst van een overeenkomst, maar ook naar de bedoeling van partijen. Wat nou als ook na uitleg van het contract, tussentijdse opzegging niet mogelijk blijkt? Je hoeft niet bij de pakken neer te zitten en naar de rechter stappen is heus niet het enige wat je kunt doen om jouw doel te bereiken. Hieronder hebben we een lijst van andere opties opgesomd.

 

Onderhandelen

Misschien ben je nu wel aan het lachen terwijl je dit leest. Onderhandelen? Dat gaat nooit werken! Onderhandelen valt altijd te proberen. Niet proberen is immers gegarandeerd verliezen. 

 

Een overeenkomst? Waar heb je het over? Heb je daar bewijs van?

Ontkenning is moreel gezien twijfelachtig, maar in de meeste gevallen valt een mondelinge overeenkomst moeilijk te bewijzen.

 

Naar de rechter stappen

Als laatst zou je naar de rechter kunnen stappen. Je kunt de rechter vragen het volgende te doen:

 

1.    het contract ongeldig te laten verklaren;

2.    het contract te ontbinden (o.g.v. onvoorziene omstandigheden)

3.    een beroep te doen op het vangnet wetsartikel (redelijkheid en billijkheid)