· 

WhatsAppen onder werktijd, een duur grapje

Online (dure) samenleving

We leven in een onlinesamenleving. Iedereen wil online en bereikbaar zijn voor de buitenwereld. Dit blijkt ook uit het aantal werknemers die onder werktijd veelvuldig gebruik maken van WhatsApp of andere applicaties. Werkgevers kunnen hier ingrijpende maatregelen aan verbinden. Zo heeft de kantonrechter in Tilburg ooit het volgende gezegd:

 

‘’Het veelvuldig gebruik maken van je mobiele telefoon voor privédoeleinden onder werktijd, terwijl daartoe geen noodzaak bestaat en zonder dat de werkgever hier toestemming voor heeft gegeven, is en blijft voor risico van de werknemer.’’

 

In deze rechtszaak besloot de rechter dat de werkgever ongeveer 1.500,00 bruto in mindering op het salaris van de werknemer mocht brengen. Best ingrijpend toch? Wat zegt de wet hierover?

 

WhatsAppen onder werktijd = geen arbeid = geen loon

Een arbeidsovereenkomst houdt in dat een werknemer in ruil voor loon, arbeid dient te verrichten. Verder moeten zowel de werknemer als werkgever zich als goed werknemer en goed werkgever tegenover elkaar gedragen. Wat onder ‘goed’ wordt verstaan hangt van allerlei verschillende factoren af.

 

In beginsel hoeft een werkgever een werknemer geen loon te betalen als de werknemer geen werk heeft verricht. In beginsel, omdat de werkgever wel loon verschuldigd blijft, indien de werknemer ziek is of als de werknemer geen werk heeft verricht door een oorzaak die de werkgever kan worden toegerekend.

 

Mag ik nu dan helemaal niet meer WhatsAppen onder werktijd?

Bovenstaande vraag kan het best worden beantwoord door een aantal relevante punten op een rij te zetten.

 

-       De rechter beoordeeld of er sprake is van incidenteel of veelvuldig gebruik van WhatsApp onder werktijd;

-       De rechter beoordeeld of daartoe noodzaak bestond;

-       De rechter bekijkt of het bedrijfsreglement iets regelt over het gebruik van mobiele telefoons onder werktijd.

 

Als de rechter besluit om de werknemer schadevergoeding op te leggen dan wordt de volgende berekening gehanteerd:

 

(aantal verzonden berichten) x (gemiddelde tijdsduur per bericht) = totale tijdsduur.

Totale tijdsduur x uurloon inclusief vakantietoeslag = schadebedrag (niet gewerkte tijd)

 

Wat kun je hiervan leren?

-       Neem het bedrijfsreglement door en bekijk wat er geregeld is over telefoongebruik onder werktijd.

-       Doe eventueel direct navraag bij jouw werkgever. Soms wijkt de praktijk af van hetgeen in het bedrijfsreglement staat.

-       Laat jouw telefoongebruik niet leiden tot een officiële waarschuwing.

-       Indien je een zakelijke telefoon van jouw werkgever ter beschikking krijgt, gebruik deze dan uitsluitend voor zakelijke doeleinden.