· 

Verkoop via een website, een vloek of een zegen?

Tegenwoordig kopen we steeds meer online. Van boeken en mobiele telefoons tot concertkaarten. Uren in de rij staan om een kaartje voor het concert van jouw favoriete artiest bij te wonen is verleden tijd. Recentelijk heeft de rechter uitspraak gedaan in een zaak waarin de website Tickets4U een rechtszaak aanspande tegen een klant die kaartjes reserveerde, maar nooit daadwerkelijk tot koop over ging. Tickets4U zou hierdoor schade hebben geleden (gederfde winst), gezien zij deze kaarten niet aan iemand anders heeft kunnen verkopen. Wat de rechter precies heeft beslist en hoe dit juridisch in elkaar steekt, lees je hieronder.

 

De situatie

Tickets4U meende dat zij door de handelswijze van de klant schade had geleden. De klant stelde dat het voor hem nooit de bedoeling was om de kaarten te kopen. Hij wilde slechts even kijken of de kaarten nog beschikbaar waren, zodat hij dit aan zijn vrienden kon doorgeven. De klant gaf aan op de website alleen gezocht te hebben naar informatie over het betreffende evenement, waaronder de verkoopprijs en de bijkomende servicekosten. Om deze kosten te kunnen bekijken moesten een aantal stappen worden doorlopen. Hij heeft dit gedaan onder een valse naam en adres, waarna hij een bericht kreeg dat de tickets voor hem waren gereserveerd. Hierop heeft de klant de volgende ochtend de bestelling geannuleerd. 

 

Wat zegt de wet hierover?

Volgens de wet moet het voor de consument die iets online besteld, duidelijk zichtbaar zijn wanneer er een betalingsverplichting wordt aangegaan. De webwinkel moet dit op een duidelijke manier kenbaar maken om te voorkomen dat hierover een misverstand ontstaat. Als de webwinkel een bestelknop heeft, moet deze op een leesbare en ondubbelzinnige manier worden weergeven. In deze zaak heeft de rechter besloten dat de webwinkel niet aan bovenstaande regels heeft voldaan. Het gevolg is dat de klant geen betalingsverplichting is aangegaan en derhalve de gereserveerde kaarten niet hoeft te betalen. 

 

Waar heb je recht op? 

Bij het plaatsen van een online bestelling sluit je een koopovereenkomst.

Overeenkomsten zijn in bepaalde gevallen vernietigbaar. Een geval zoals in bovenstaande uitspraak/zaak kan aanleiding geven tot vernietiging. Vernietiging van de overeenkomst heeft tot gevolg dat alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst komen te vervallen. Denk hierbij aan het vervallen van de betalingsverplichting. In wezen wordt de koop teruggedraaid (terugwerkende kracht). 

 

Klik hier voor de uitspraak

 

Auteur: Jay Irfan