· 

Werknemers makkelijker ontslaan?


In het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd.

Als deze wet echt wordt ingevoerd, kunnen werknemers straks op basis van een extra ontslaggrond worden ontslagen. 

Hoe blij of angstig zou je moeten zijn als deze nieuwe wet daadwerkelijk intreedt? Het lijkt erop alsof het ontslagrecht soepeler wordt (helaas een beetje ten koste van werknemers). 

 

Wat die extra ontslaggrond precies inhoudt

De wet kent nu in totaal acht ontslaggronden. De rechter mag op dit moment alleen tot ontslag overgaan als 'volledig' (volledigheidsregel) aan één van deze ontslaggronden wordt voldaan. Maar wat nou als er voor de helft aan de ene én voor de helft aan een andere ontslaggrond wordt voldaan? Dan mag de rechter geen ontslag uitspreken. Dit laatste bezorgt werkgevers veel problemen. 

Genoeg aanleiding om een extra ontslaggrond in het leven te roepen, de cumulatie grond. Vergeet deze moeilijke term, het komt er gewoon op neer dat een opeenstapeling van redenen (wettelijke ontslaggronden) in de toekomst ook tot ontslag kan leiden. 

 

Je kunt 'makkelijker' ontslagen worden maar...

Kun je straks makkelijker ontslagen worden? Makkelijker is misschien wat kort door de bocht geredeneerd. Het aantal ontslaggronden wordt verruimd en dat betekent dat je als werknemer wel degelijk moet oppassen. Aan de andere kant, als de rechter de extra ontslaggrond toepast, heeft de rechter ook de mogelijkheid om de werknemer hiervoor een extra (ontslag)vergoeding te geven. 

 

Minder aantrekkelijk voor werkgevers natuurlijk. 'Makkelijker' ontslag lijkt voor werkgevers toch een extra prijskaartje te hebben.

Voor ons juristen goed nieuws! Het wordt eenvoudiger om voor onze cliënten tot een schikking te komen ter voorkoming van juridische procedures. We gaan het zien. Verwacht wordt dat deze wet van start gaat vanaf 1 januari 2020. 

 

Geschreven door: Cheverny Fraser