· 

Vervolg: Wie bezorgt jouw maaltijd?


In augustus 2018 schreef ik al over het kort geding dat een bezorger had aangespannen tegen maaltijdbezorgdienst Deliveroo (zie hier)

Een paar maanden eerder moesten de werknemers van Deliveroo namelijk hun arbeidsovereenkomst inruilen voor het ZZP-schap (op basis van een zogeheten partnerovereenkomst), waardoor hun sociale bescherming er flink op achteruitging. Deze maaltijdbezorger vond dat er sprake was van schijnzelfstandigheid. In kort geding werd toen geoordeeld dat daar geen sprake van was, waardoor maaltijdbezorgers inderdaad als zelfstandig ondernemer werkzaam waren in opdracht van Deliveroo. Een paar weken geleden oordeelde de rechtbank in Amsterdam echter het tegenovergestelde. 

 

Vakbond FNV kwam in verzet tegen de wijziging van de arbeidsovereenkomst in het ZZP-schap. De kantonrechter gaf de vakbond gelijk, omdat de verhouding tussen Deliveroo en de bezorgers met de invoering van het ZZP-schap niet wezenlijk veranderde. Dit oordeel baseerde de rechter op een aantal overwegingen.

 

1. Zo is de partnerovereenkomst een standaardcontract dat volledig en eenzijdig door Deliveroo is opgesteld en niet onderhandelbaar is.

 

2. De rechter vindt dat het digitale systeem die de maaltijdbezorgdienst gebruikt voor het inroosteren van de bezorgers ook

een belangrijke rol speelt bij de beoordeling van de werkrelatie, omdat de vrijheid van de bezorgers daardoor in de praktijk minder groot is dan de partnerovereenkomst suggereert.

 

3. Daarnaast kunnen de bezorgers dan wel zelf bepalen of ze de opdracht wel of niet aannemen, maar werkt het weigeren van een opdracht wel in het nadeel van de bezorgers bij het toebedeeld krijgen van toekomstige opdrachten en het behalen van bonussen.

 

4. Ook is er weinig ruimte tot onderhandeling over het tarief dat de bezorgers hanteren voor hun werkzaamheden.

 

Kortom: er is nog steeds sprake van een gezagsverhouding tussen het bedrijf en de bezorgers. De rechter is zich er overigens van bewust dat zijn oordeel anders is dan die van de andere kantonrechter vorig jaar.  Daarover zegt hij “dat gezien de snelle ontwikkeling die de platformeconomie in Nederland doormaakt het voor de rechtsontwikkeling van belang kan zijn dat hierover verschillend wordt geoordeeld”. Deliveroo moet met terugwerkende kracht de cao naleven.

 

Geschreven door: Yaïra Kempers (Jurist Nederlands recht)