· 

Wie schrijft, die blijft?

Geschreven door: Cheverny Fraser | Jurist Privaatrecht 

 

Een mondelinge afspraak is rechtsgeldig 

Eigenlijk sluit iedereen regelmatig overeenkomsten. Het woord ''overeenkomst'' klinkt zo formeel/zakelijk, maar eigenlijk betekent het gewoon een afspraak tussen twee of meer partijen, waaruit rechten en verplichtingen voortvloeien. Nou kun je afspraken op verschillende manieren maken. In de wet wordt dat vormvrijheid genoemd. Het maken van een schriftelijke afspraak is dus net zo rechtsgeldig als een mondelinge afspraak. Die vormvrijheid zorgt ervoor dat het maken van afspraken praktisch wordt. Helaas iets minder praktisch als het gaat om een mondelinge overeenkomst die de ene partij niet nakomt. Soms ontkent een contractspartij het bestaan van zo'n mondelinge overeenkomst. Wat doe je dan? 

 

Kiezen voor een mondelinge of schriftelijke overeenkomst? 

Veel juristen adviseren om afspraken altijd schriftelijk vast te leggen. Dat advies volg ik niet helemaal. 

Het hangt ervan af wat de inhoud van de afspraak is,  welke gevolgen en juridische risico's aan de afspraak kleven en met welke contractspartij je van doen hebt. Betreft het een afspraak over de overname van een bedrijf, dan is het vanzelfsprekend dat je dergelijke afspraken op schrift stel om mogelijke discussies achteraf te voorkomen. 

 

De ene partij beweert dat onze mondelinge overeenkomst niet bestaat, wat nu? 

In de wet geldt een algemene regel: ''Wie stelt moet bewijzen''. Als jij stelt dat er een mondelinge overeenkomst bestaat, 

dan moet je dat dus kunnen aantonen. In civiele procedures (gerechtelijke procedures bij de burgerlijke rechter) zijn verschillende soort bewijsmiddelen toegestaan. Het is aan de rechter om over deze bewijsmiddelen te oordelen en deze vervolgens te waarderen. In strafrechtelijke procedures gelden afwijkende regels. Denk dan aan de volgende bewijsmiddelen: 

 

- een geluidsopname; 

- schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de contractspartij de mondelinge overeenkomst alsnog bevestigd;

- bewijs van gedeeltelijke nakoming (bijvoorbeeld meneer X heeft al € 20,00 van de €100,00 op je rekening gestort);

- getuigenverklaringen. 

 

Wie schrijft, die blijft?

Je zou denken: wie schrijft die blijft! Dit is een beetje kort door de bocht gesteld. 

Een mondelinge overeenkomst is gewoon rechtsgeldig alleen moet je rekening houden met een zware bewijsplicht.