· 

Wet arbeidsmarkt in balans: in het kort de belangrijkste wijzigingen

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt op 1 januari 2020 in werking. Deze wet verandert de regels over arbeidscontracten en ontslag wat grote gevolgen heeft voor werkgevers en personeel. De belangrijkste wijzigingen zetten we voor je op een rij. 

 

  • verruiming van de ketenregeling
  • transitievergoeding vanaf de eerste werkdag
  • 'makkelijker' ontslag
  • payrollmedewerkers krijgen meer rechten
  • meer bescherming voor oproepkrachten
  • lagere WW-premie bij een vast contract

 

Verruiming ketenregeling

De huidige ketenregeling regelt dat werkgevers niet onbeperkt tijdelijke arbeidsovereenkomsten met hun werknemers mogen afsluiten. Zo mag een werkgever maximaal 3 tijdelijke (opeenvolgende) contracten sluiten in een periode van maximaal 2 jaar. Met de invoering van de WAB wordt deze periode verruimd naar 3 jaar. 

 

Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag

Werknemers krijgen door de WAB, vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding als deze op initiatief van de werkgever eindigt. De transitievergoeding wordt berekend over de feitelijke arbeidsduur. Dit is voor werknemers financieel voordeliger!

 

'Makkelijker' ontslag

Werkgevers die een werknemer willen ontslaan, moeten nu nog volledig voldoen aan één van de wettelijke ontslaggronden. Wat de huidige ontslagregels zijn lees je > in onze vorige blog. Met de invoering van de WAB wordt ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden/ontslaggronden. Of het nu makkelijker wordt voor werkgevers om personeel te ontslaan, is nog maar de vraag. 

 

Payrollmedewerkers krijgen meer rechten

Payrollmedewerkers krijgen dezelfde rechtspositie en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever. 

 

Meer bescherming voor oproepkrachten

Werknemers met een oproepcontract (nulurencontract en min-maxcontract) krijgen meer zekerheid ten aanzien van de te werken dagen en uren. 

 

Lagere WW-premie bij een vast contract 

De hoogte van de WW-premie is nu afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is. Met de invoering van de WAB wordt de hoogte van de WW-premie bepaald door het soort contract dat de werkgever sluit met de werknemer. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen. 

 

Meer vragen?

De WAB brengt vele veranderingen met zich mee. We begrijpen dat je na het lezen van dit artikel misschien nog met vragen zit. Neem contact op met één van onze juristen via onze contactpagina