Afspraken & Voorwaarden

Afspraken & Voorwaarden · 22. juni 2019
Dwaling biedt ruimte om een overeenkomst onderuit te halen als deze achteraf bezien onverstandig of nadelig blijkt te zijn. In dit artikel vertel ik je wat dwaling is en of een beroep hierop eenvoudig slaagt. Wat is dwaling? Het leerstuk van dwaling is in de wet geregeld (artikel 6:228 van het Burgerlijk Wetboek). De wet zegt daarover: ''Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten is vernietigbaar.'' Wel...
Afspraken & Voorwaarden · 22. maart 2019
Geschreven door: Cheverny Fraser | Jurist Privaatrecht Een mondelinge afspraak is rechtsgeldig Eigenlijk sluit iedereen regelmatig overeenkomsten. Het woord ''overeenkomst'' klinkt zo formeel/zakelijk, maar eigenlijk betekent het gewoon een afspraak tussen twee of meer partijen, waaruit rechten en verplichtingen voortvloeien. Nou kun je afspraken op verschillende manieren maken. In de wet wordt dat vormvrijheid genoemd. Het maken van een schriftelijke afspraak is dus net zo rechtsgeldig als een...

Afspraken & Voorwaarden · 04. januari 2019
Een concurrentiebeding is een beding in een arbeidscontract dat de werknemer beperkt in zijn vrijheid om na het einde van het dienstverband op een bepaalde wijze werkzaam te zijn. Bijvoorbeeld: Je bent werkzaam als verzekeringsmedewerker bij een grote verzekeringsmaatschappij in Amsterdam. Na twee jaar neem je ontslag. In je concurrentiebeding staat dat je gedurende een jaar in Amsterdam en omgeving, niet dezelfde werkzaamheden mag uitvoeren. Het beding geeft dus aan welke werkzaamheden onder...
Afspraken & Voorwaarden · 03. augustus 2018
Hoe kom je onder een contract uit? Het contractenrecht kan best lastig te begrijpen zijn. Daarom hebben we geprobeerd om zo simpel mogelijk uit te leggen hoe je onder een contract uit kunt komen. Het zal je misschien verbazen, maar er zijn tal van mogelijkheden om het contract tussentijds te beëindigen. Zo kan in het contract zelf staan dat beide partijen tussentijds mogen opzeggen. Verder staat er in de wet dat je een contract ook tussentijds mag beëindigen als een partij niet doet wat het...