Afspraken & Voorwaarden


Contractenrecht

Particuliere en zakelijke contracten zijn van essentieel belang voor een goede samenwerking. Wanneer de partij waarmee je een samenwerking bent aangegaan haar verplichtingen niet nakomt kan jij nakoming van de overeenkomst eisen of zelf schadevergoeding vorderen. Een contract hoeft niet altijd een samenwerkingscontract te zijn. Algemene voorwaarden vallen ook onder het contractenrecht. Afspraken zijn in principe bindend. Laat contractuele zaken daarom aan een jurist over. 

Wat kunnen wij voor je doen?

  • Zakelijke contracten
  • Particuliere contracten
  • Algemene voorwaarden
  • Overige contractuele zaken